Tuttaga ekskurso al Sergiev Posad
Duontagaj ekskursoj
Urba serŝludo «Fotoĉasado»

Tuttaga ekskurso al Sergiev Posad

Sergijev Posad, aŭ Sergio-urbo (58 km de Moskvo) estas la plej populara kaj vizitata historia urbo de Moskva provinco, apartenanta al tiel nomata Ora ringo. En la ⅩⅣ jarcento ĉi tie aperis monaĥejo, organizita de la sanktulo Sergio el Radoneĵ. Ĝi estis tre grava kultura centro de antikva Rusio kaj ĝis nun restas la koro de Rusa Ortodoksa eklezio. Tie laboris elstara ikonpentristo Andreo Rublov kaj aliaj famaj historiaj agantoj.

Plian informon eblas legi en la artikoloj:
https://eo.wikipedia.org/wiki/Sergijev_Posad
https://eo.wikipedia.org/wiki/Sergio_Radone%C4%B5skij
https://eo.wikipedia.org/wiki/Andreo_Rublev

Ĉi tie troviĝas escepte bela kaj impona arkitektura ensemblo de la lavro, kiun ni planas viziti. Sed en la urbo troviĝas ankaŭ aliaj tre interesaj vizitindaĵoj.

Veni al tiu ĉi urbo kaj ne viziti la laŭron signifas veni al Egiptujo kaj ne vidi la piramidojn. Do, komence ni ĉiuj iros tien. La ĝeneralan ekskurson tra la teritorio kaj la ĉefaj konstruaĵoj de la laŭro gvidos la membro de MEA MASI pastro-monaĥo Tavrion (Elio, aŭ Ilja) — kio per si mem estas la evento absolute unika. La esperantisto, mem servanta en la lavro, povas rakonti al ni pri multaj hejmecaj neformalaĵoj. Kaj li faros por ni tiun ekskurson senpage. La promenado daŭros ne malpli ol horon kaj duono.

Post la revua ekskurso tra la laŭro ni povas dividiĝi je du grupoj. La unua restas en la laŭro kun Elio, la alia iros al aliaj muzeoj.

Sergijev Posad

Grupo 1

Elio gvidos sian grupon al la Moskva teologia akademio kaj ties eklezi-arta muzeo, kie ni restos ĉirkaŭ duonhoron, ankaŭ senpage. En la Akademio ni povos renkontiĝi kun la studentoj-seminarianoj kaj iom konversacii kun ili.

Poste ni havos la raran ŝancon tagmanĝi en la seminaria manĝejo — ankaŭ senpage, sed tre modeste — ĉar tiutempe estos fasto. Eblas manĝi ankaŭ en lavra restoracio por pilgrimantoj. Nun la plena tagmanĝo tie kostas 150 — 200 rublojn (ĉirkaŭ 2,5 eŭrojn).

Iom ripozinte kaj fortiĝite post la manĝo ni iros al la ŝtata muzeo de la lavro, nomata «Sakristio». La eniro ĉi tien kostos 200 rblojn (ĉirkaŭ 4 eŭrojn), sed pro la gvidado ni ne devos pagi, ĉar kun ni restas nia samideano Elio, kiu rakontos pri la vidindaĵoj. La muzeo estas granda kaj varia, la ekskurso povos daŭri ĝis du horoj.

Tiuj, kiuj post ĝi havos forton, povus iom promeni en la lavro aŭ en la urbo antaŭ ol la aŭtobuso portos nin reen. Pliajn detalojn pri la restado en la laŭro vi povas ĉerpi el la rakonto de Elio:

http://youtu.be/UIudvXiN5y4

Grupo 2

Tiu ĉi grupo iros kun iuj el la SES-organizantoj al la Muzeo de ludiloj kaj — post tagmanĝo — al la urba Muzeo-rezervejo.

Tagmanĝos la dua grupo en la sama lavra restoracio por pilgrimantoj, kie la plena tagmanĝo kostas ĉirkaŭ 2,5 eŭrojn. Sed dezirantoj frandi luksan rusan kuirarton povos ĝui ĝin en la plej multekosta ĉi tie restoracio «Rusa korteto», kiu situas tuj apud la laŭro. La decidon viziti tiun ĉi restoracion vi devas fari jam nun, konatiĝante kun la menuo kaj la prezoj:
http://www.russky-dvorik-restaurant.ru/

Post la tagmanĝo la 2-a grupo iros al la Muzeo-rezervejo (http://museum-sp.ru/).

Fakte, posttagmanĝa grupodivido povas esti alia ol la antaŭtagmanĝa, t. e. se iu antaŭ la tagmanĝo iras al la ludilmuzeo post la tagmanĝo povas iri al la Sakristio.

Por sukcesi al la ripozeja vespermanĝo, ni devas restarti el Sergiev-Posad je la 17-a horo. Se ni preferos vespermanĝi en Sergiev-Posad, ni perdos parton de la vespera programo — kiu komenciĝos ja tuj post la vespermanĝo.

La restoracio «Rusa korteto»:
Rusa korteto

Muzeo de ludiloj

Arta-pedagogia muzeo de ludiloj de la Rusia akademio de klerigo estas la muzeo de la federacia signifo, la plej granda kaj impona en la lando muzeo de infana ĉiutagaĵo. Ĝi estis fondita en la jaro 1918 en Moskvo kaj en la 1931 transmetita al Sergiev Posad. La muzeo troviĝas tuj vid-al-vide al la Lavro, en la malnova palaceto de la estinta komerca mezlernejo ĉe la Kelarskij lageto. La ruĝbrika domo estas konstruita en la stilo de historiismo kaj nun per si mem prezentas la urban vidindaĵon.

En la muzeo konstante funkcias la sekvaj ekspozicioj: Popola ludilo, Arto de la aŭtora pupo, Ludiloj de la Orientaj landoj, Rusa kaj okcidenteŭropa ludilo de la ⅩⅨ jarcento, Rusa kaj okcidenteŭropa infana portreto. La kolekto «Infana portreto» enhavas malmulte konatajn pentraĵojn de la rusiaj kaj alilandaj majstroj de la ⅩⅦ — ⅩⅩⅠ jarcentoj. Krome, ĝuste en la tempo de nia vizito, en la muzeo funkcios la unikaj ekspozicioj: «Milita ludilo» — okaze de la 100-jariĝo de la komenco de la Ⅰ Mondmilito kaj la «Maketo de la konstruata multetaĝa domo en la skalo 1:43».

La bileto al la muzeo kostas 150 rblojn (malpli ol 4 eŭrojn), por studentoj kaj emeritoj — 70 rblojn (ĉirkaŭ 1,5 eŭrojn), por infanoj antaŭ 7-jaraj — senpage.

Muzeo de ludiloj:

Muzeo de ludiloj
Ludiloj

Muzeo-rezervejo

http://museum-sp.ru/

Sergiev-Posada ŝtata historia-arta muzeo-rezervejo estis fondita en la 1920 jaro laŭ la Dekreto de la Soveto de la Popolaj Komisaroj de RSFSR kaj ekde tiam havas seninterrompan riĉan kaj varian historion de propra evoluo, per si mem tre interesan. Sed ni menciu nun tion, kion ni rekomendus viziti unuavice. Tio estas la ekspozicioj:
«La rusa dekor-aplika arto de la ⅩⅧ — ⅩⅩⅠ jarcentoj»,
«Libra kulturo de Rusio kaj la Troice-Sergia monakejo»,
«La mondo de la rusa vilaĝo» (756 artefaktoj de la popola arto, kompletoj de vestaĵoj, ĉiutagaĵoj ktp prezentas familiajn kaj sociajn interrilatojn kaj tutan vivon de la rusa vilaĝano en diversaj epokoj de la naskiĝo ĝis la morto: http://museum-sp.ru/const_mirrus1.html),
«La animo konservas la rememorojn» (la fragmentoj de internejoj transigas nin en la etoson de la 1950-aj jaroj, kie evoluas la infano de la naskiĝo ĝis la plenkreskiĝo, en la ĉiutageco kaj festotagoj: http://museum-sp.ru/const_50godi.html).

Ĉiu ekskurso postulas horon/horon-kun-duono, do, necesos elekti. La enira bileto por la Muzeo kostas 80 rublojn (ĉirkaŭ 1,8 eŭrojn) kaj por emerituloj kaj lernejanoj — 40 rublojn (0,6 eŭrojn). Por ĉiu menciita ekspozicio necesas speciale pagi pluse la saman sumon.

Se iu preferos anstataŭ ekskursi manlaborojn, dum 1,5 horo sub gvido de la fakuloj vi povos plekti por vi la tradician rusan zonon aŭ pripentri matrjoŝkon. Manlabori eblas nur en la grupo el ĉirkaŭ 20 homoj. La plezuro kostas ĉirkaŭ 120 rblojn (2,6 eŭrojn) por unu homo.

Forno
Sergijev Posad

Duontagaj ekskursoj

Klin

Klin (89 km de Moskvo) estas unue menciita en 1317 kaj apartenis al linio de urboj-fortikaĵoj de Tverja princlando, aldonita al Moskva princlando en 1482. Pitoreska reliefo kaj la rivero Sestra, de tri flankoj randanta la urbon, formas belan pejzaĝon. Centre de la urbo renkontiĝas malnovaj konstruaĵoj. Nun Klin estas rapide kreskanta industria centro de Moskva provinco. Sed la urbo pli famas dank’ al la domo-muzeo de la elstara rusa komponisto Pjotr Ĉajkovskij — kiun ni invitas vin viziti.

En la muzeo estas plene konservita la hejma medio de la lastaj vivjaroj de la komponisto, liaj propraj aĵoj, la arkivo. Tre granda trezoro tie estas la libra kaj la muziknota bibliotekoj de la komponisto. Arkitektura specialaĵo de la domo estas la balkono-lanterno kun koloraj vitroj kaj la konus-ture aspekta tegmento. La domo-muzeo de Ĉajkovskij estas unu el plej ofte vizitataj muzeoj de la mondo.

La domo-muzeo:

Domo muzeo de Pjotr Ĉajkovskij Pjotr Ĉajkovskij

En la urbo Klin nin atendas ankaŭ aliaj impresoj: ni vizitos unikan muzeon de kristnaskarbaj ornamaĵoj.

Tie vi povos spekti la procezon de kreado de vitraj ornamaĵoj! La tradicio ornami kristnaskan abion ekzistas de tre longe. En la XIX jarcento oni beligadis la festan arbon per ĉiaspecaj dolĉaĵoj, nuksoj, pomoj, amuzaj figuroj el papero, kartono, ŝtofo kaj staniolo. Sed iom post iom iĝis popularaj vitraj abiaj globoj kaj aliaj ornamaĵoj. En la muzeo laboras talentaj majstroj de la fabriko «Joloĉka» («Abieto») — vitroblovistoj kaj pentristoj!

La muzeo de kristnakarbaj ornamaĵoj konsistas el 12 haloj, kiuj rakontos al vi pri la ekekzisto kaj evoluado de vitra metio. Estos eblo partopreni kurseton de kreado de kristnaskaj mirakloj, mem pentri la vitrajn globetojn kaj kunpreni ilin kiel belan memoraĵon de vizito en tiu rava muzeo!

P.S. Kurseto de kreado de ornamaĵoj estas aparta eblo kaj estas aparte pagenda (10 €).

https://eo.wikipedia.org/wiki/Klin
https://eo.wikipedia.org/wiki/Pjotr_%C4%88ajkovskij

Ŝaĥmatovo

Ŝaĥmatovo estas unu el ĉarmaj apudmoskvaj urbetoj. Ĝi famas pro Ŝtata literatura kaj natura muzeo-rezervejo de Aleksandro Blok.

Blok estas fama verkisto de «arĝenta jarcento». Liaj versaĵoj estas tradukitaj al multaj lingvoj de la tuta mondo. Multaj el ili estas legeblaj en Esperanto.

En familia bieno en Ŝaĥmatovo Blok pasigis junecon kaj poste ofte ĝin vizitadis. Multaj famaj verkoj de Aleksandro Blok estis kreitaj ĉi tie. En 1910 la poeto laŭ sia propra projekto rekonstruis la ĉefan domon de la bieno. Granda ĝardeno ĉirkaŭanta la muzeon estas plena de unikaj arboj kaj arbustoj metitaj ĉirkaŭ kurbiĝantaj vojetoj gvidantaj tra la bieno.

Vizitu Ŝaĥmotovon — «la paradizan angulon apud Moskvo...», unikan histori-kulturan pejzaĝon, lumigitan de genio de rusa poeto.

Ŝaĥmatovo Aleksandro Blok

https://eo.wikipedia.org/wiki/%C5%9Ca%C4%A5matovo_(muzeo)
https://eo.wikipedia.org/wiki/Aleksandro_Blok

Kinourbo Pilgrim Porto kaj bieno Serednikovo

Pilgrim Porto estas unika loko apud vilaĝo Firsanovka en la Solneĉnogorskij regiono de Moskva provinco. En tiu fantoma vilaĝo oni kreis atmosferon de la eŭropa urbo de la mezo — fino de la XVIII jarcento. Tiu pitoreska loko aperis dank’ al la historia detektiva multiseria filmo «Notoj de la ekspedisto de la sekreta kancelario», kiu estis filmita tie en la somero 2010. Tiel inter apudmoskvaj kampoj kaj betuloj aperis antikva kaj mistera kinourbo Pilgrim Porto, kiu post la fino de filmado fariĝis por multaj vagademuloj loko por mergiĝi en la spirhaltigajn rakontojn de pasintaj jarcentoj.

Ni vizitos ankaŭ la vere ekzistantan aristokratan bienon Serednikovo, kiu estas la aŭtentika ekzemplo de ĝardenistika kaj biena konstruarto de la malfrua XVIII jarcento. Ĝi estas unu el la plej interesaj bienoj en Rusio, intercetere ankaŭ pro tio, ke en junaĝo ĝin vizitadis la elstara rusa poeto Miĥail Lermontov. Hodiaŭ Serednjakovo estas elita kultura centro kaj agrabla loko por promenadoj.

Prezoj:
Pilgrim Porto — 150 rubloj (3,5 euroj);
la bieno Serednikovo — 250 rubloj (5,5 euroj).

Fotoĉasado
Urba serŝludo

Lena Ĥusanova, Jana Ĥusanova

Ni invitas ĉiujn ŝatantojn vagadi memstare tra la urbo kaj serĉi vidindaĵojn al la urba serŝludo «Fotoĉasado». En nia teĥnologia jarcento ĉiuj jam forgesis kiel interese estas vagadi en nekonata urbo memstare kaj serĉi belajn lokojn. Ĉion montras al ni GPS, interreto kaj aplikaĵoj en saĝtelefonoj. Ni rememoru malnovan tempon! Uzante nur paperan mapon ni serĉos plej interesajn kaj belajn lokojn en Moskvo, ne nur konatajn al ĉiuj vidindaĵojn, sed ankaŭ ne tre konatajn interesaĵojn. Ni faros liston de interesaj kaj belaj lokoj en Moskvo, al kiu partoprenantoj povas aldoni laŭ deziro lokojn, kiujn oni volus viziti. Partoprenantoj formos teamojn, kies tasko estos trovi ĉiujn lokojn de sia listo pli rapide ol aliaj kaj fotiĝi en ĉiu loko. Post la fino de la serŝludo partoprenantoj povos uzi liberan tempon por daŭra promenado tra Moskvo laŭ deziro.

La serŝludo pasos la 21-an de aŭgusto, ĵaŭde, dum la Tuttaga ekskurso, samtempe kun la ekskurso al la urbo Sergiev Posad. Programeroj en la ripozejo «Komponent» en tiu tago ne estas antaŭvidataj.

La kvanto de partoprenantoj ne estas limigita.