Aliĝkotizoj

Aliĝkotizoj kovras nur parton de la kostoj de la aranĝo. Restoj de la programkostoj estos kovritaj per alifontaj subvencioj.
Partoprenantoj malpli ol 18-jaraĝaj pagas simbolan partonprenkotizon: 15 €.

AliĝdatoA-landanoB-landanoC-landano
Ĝis 28.02.201440 €30 €20 €
Ĝis 30.04.201455 €45 €35 €
Post 30.04.201470 €60 €50 €
Landokategorioj
  • A-landoj: ĉiuj landoj krom B-landoj kaj C-landoj;
  • B-landoj: la 10 membroŝtatoj de EU kiuj eniris en la jaro 2004 (Ĉeĥio, Estonio, Hungario, Kipro, Litovio, Latvio, Malto, Pollando, Slovakio, Slovenio);
  • C-landoj: Rumanio kaj Bulgario; ekssocialismaj eŭropaj landoj; ĉiuj landoj de Azio (escepte de Israelo, Japanio kaj Koreio), Afriko kaj Latina Ameriko.

Rimarko 1: aliĝante surloke necesas krompagi: 10 €.

Rimarko 2: se vi kontribuos al la aranĝo per organizo de programero, vi povas ricevi rabaton kaj depende de la kontribuo eblas eĉ plene nuligi vian aliĝkotizon. Bonvolu skribi pri via kontribu-propono en la aliĝilo kaj ni sekve kontaktos vin.

Manĝado

Eblas elekti inter tri specoj da manĝaĵo: vianda, vegetara, vegana.
Por la specoj vegetara kaj vegana la prezoj estos malpli je 1 € tage (do, je 8 € por la tuta aranĝo), rigardu la suban tabelon.
Ŝanĝoj pri manĝomendoj estos akceptataj plej malfrue en la unua tago de la aranĝo.
Pri specialaj bezonoj aŭ deziroj bonvolu informi la organizantojn anticipe.

Loĝado/personoManĝoj1 tagoTuta aranĝo
Unu persono sola (en 2-lita ĉambro)Tuttaga manĝo — vegetara / vegana32 €256 €
Tuttaga manĝo — vianda33 €264 €
Ĉambro 2-litaTuttaga manĝo — vegetara / vegana28 €224 €
Tuttaga manĝo — vianda29 €232 €
Ĉambro 3- aŭ 4-litaTuttaga manĝo — vegetara / vegana25 €200 €
Tuttaga manĝo — vianda26 €208 €
Propra tendoSen manĝo3 €24 €

Rimarko 1: la manĝoj komenciĝas per vespermanĝo la 17-an de aŭgusto kaj finiĝas per tagmanĝo la 25-an de aŭgusto.

Rimarko 2: dum la aranĝo estas 8 noktoj (de dimanĉa vespero ĝis lunda mateno). Eblas partopreni ankaŭ malpli longe, sed tiam bonvolu informi nin pri viaj alven- kaj forirdatoj en la aliĝilo. Ankaŭ eblas alveni je unu tago pli frue (sabate) aŭ resti je unu tago pli longe (ĝis mardo). Se vi deziras tion, bonvolu mencii ĝin en la aliĝilo kaj alkalkulu la kroman tranokton al via pago por loĝado.

Rimarko 3: se vi volas vivi apude en pli luksaj kondiĉoj, specifu la paĝojn de la hoteloj, kiujn vi povas proponi, en la sekcio de la aliĝilo «Loko».

Invitletero

Se vi bezonas ricevi invitleteron por akiri vizon por Rusio, ĝia kosto estas 3 €.

Rimarko: invitilojn por la aranĝo ni povos sendi nur ĝis 15.07.2014. Se vi do bezonas vizon, bonvolu aliĝi antaŭ tiu tempo. Por ricevi la invitleteron, bonvolu plenigi la koncernajn kampojn en la aliĝilo. Aldone bonvolu sendi rekte al la retadreso katka@ikso.net ankaŭ fotokopion de via valida vojaĝpasporto.

Pagmanieroj

Vi povas pagi por la aranĝo per iu el la jenaj manieroj.

Banka karto en Rusio

№ 6761 9600 0224 211426 (karto de Sberbank)

Al tiu ĉi karto oni povas pagi nur en jena valuto: RUB.
Aktuala kurzo por la aranĝo: 1 EUR = 45 RUB.

Sendi monon eblas senpere en bankoficejo, per Sberbank-Online, per bankaŭtomato kaj terminalo.
Oficialan informon pri la manieroj de monĝiroj vidu en la paĝaro de Sberbank: http://www.sberbank.ru/.
Krome, pri ĉiuj eblecoj eblas legi en la neoficiala paĝaro pri servoj de Sberbank: http://sberbank-sbrf.ru.

Banko-konto en Slovakio

La konto de E@I en Slovakio (en EUR)

Nomo de konto: EAI
IBAN: SK7552000000000008887398
BIC/SWIFT код: OTPVSKBX

Adreso de la banko:
OTP Banka Slovensko, a.s.
Nám SNP 212/4
SK-958 01 Partizánske
Slovakio

PayPal-konto

Vi povas sendi la monon al PayPal-konto — al la retpoŝtadreso
financoj@ikso.net

UEA-konto

Ĝiri la monon eblas al la konto de la organizaĵo E@I en UEA:
ecxi-v
Se vi pagos per UEA-konto, bonvolu sendi la ĝir-mesaĝon (krom al la Centra Oficejo de UEA) kopie ankaŭ al ni — al la adreso ses@ikso.net.

Rimarkoj

  1. Sendante la monon, bonvolu aranĝi, ke la ĝir-kotizon pagu vi kiel sendanto (alikaze ni dum la aranĝo devos repostuli de vi la mankantan sumon kiun la banko deprenos de la sendita mono).
  2. Ĉe sendado de mono, se eblas, en la kampon «Mesaĝo por ricevonto» skribu: «SES 2014 RU» kaj vian nomon.
    Se ne eblas skribi la mesaĝon por ricevonto (ekzemple, se vi pagas al karto per bankaŭtomato), skribu pri via pago al nia poŝtadreso ses@ikso.net, specifinte la precizan sumon de la pago, personon por kiu vi pagis kaj numeron de la konto, de kie vi ĝiris la monon.
  3. Atentu, ke via aliĝo ekvalidas nur post la pago de minimume la aliĝkotizo por la aranĝo (sed vi kompreneble estas bonvena antaŭpagi ankaŭ la plenan sumon) per unu el la listigitaj manieroj.