Prelegoj
Majstroklasoj
Viaj prezentadoj
Vi estas invitataj kontribui
Diskutrondoj
Aligatorejo
Koncertoj kaj teatraĵo
Gufujo
Kinejo
Diskejo
Ekspozicioj
Ludoj
Sporto kaj sano

La ĝenerala tagordo

8.00 — 9.00 Matenmanĝo
9.00 — 13.00 Lernado.
Kafo-paŭzo (j) laŭ oportuno de la instruantoj
13.15 — 14.15 Tagmanĝo
14.30 — 18.45 Taga programo.
Kafo-paŭzo (j) laŭ oportuno
19.00 — 20.00 Vespermanĝo
20.00 — 22.00 Vespera programo
22.30 — 00.00 Programo en Gufujo

 

Libroservo «Espero»

Organizanto: Peter Baláž,
Slovakio, E@I.

Por ke la Esperanto-kulturo ne nur transvivu, necesas ĝin prizorgi kaj samtempe subteni. Ambaŭ-flanke helpas libroservo de eldonejo «Espero» dum tuta SES. Venu do aĉeti Esperanto-varojn por: kleriĝi, lerni, amuziĝi, muzikumi, filmumi, vestiĝi... kaj samtempe por subteni la verdan kulturon :-)

Atentu! Dum SES estos pluraj varoj rabatitaj, speciala SES-oferto nur 1-foje jare! E@I kaj ESPERO proponas ankaŭ kelkajn novaĵojn kontraŭ avantaĝa prezo. Profitu!