Diskutrondoj

Verda vivo — niaj manĝkutimoj

Gvidanto: Peter Baláž,
Slovakio, E@I.

Ĉu «verda lingvo» havas rilaton al «verda manĝo»? Venu diskuti la temon pri vegetaranismo, veganismo kaj aliaj manĝo-kutimoj kaj vivo-filozofioj kiuj ekzistas, pri iliaj avantaĝoj, ebloj, kondiĉoj, defioj. Senperforta vivstilo jes ja povas rilati ankaŭ al viaj manĝ-kutimoj. Eble via vivo iĝos eĉ pli verda ol estis ĝis nun! :).

Ĉu geavoj bone influas genepojn?

Gvidanto: Iranta / Irina Gorodeckaja,
u. Novoĉerkassk, E-klubo «NovoĈek».

Daŭro: 1 horo.
Por la homoj de «arĝenta» aĝo, kaj ankaŭ por ĉiuj gefiloj kaj genepoj.

Vi, kaj vi, kaj ŝi, kaj li, kaj ili — ĉiu havas unikan sperton! Ĉiu estas almenaŭ ies infano, filino aŭ filo. Ankaŭ multaj estas gepatroj, geavoj, genepoj... Kiel diversaj generacioj de unu familio influas unu la alian? Ĉu estas bone, kiam avoĉjo kaj avinjo edukas (ge)nepojn? Aŭ ili ofte faras el infanoj egoistojn? Kial junuloj iĝas senanimaj al siaj geavoj? Ĉiu el ni povas disdividi sian sperton, opinion, impresojn, rakonti ian interesan kaj utilan por aliaj historion, rakonti pri moroj kaj tradicioj en sia familio, sia nacio, eble, sia religio, kiuj koncernas edukadon de gefiloj kaj genepoj.

Ni invitas al la diskutrondo ĉiujn, kiujn interesas tiu temo, kaj unuavice — geavojn! Venu, certe, ankaŭ gepatroj, gefiloj, genepoj! :)

Civila militrezistado kaj ties rimedoj

Moderiganto: Ingvar Enghardt,
Svedio.

Homoj ĉiam militis — ĉu ne? Pro kiuj kaŭzoj? La homaro konas grandiozajn batalkampojn: Stalingrado, Hiroŝimo, Hajfongo. Kion vi scias pri WRI — la elstara movado kontraŭ la frenezeco? Ni konatiĝu kun ties Deklaro kaj metodoj. Kaj respondos surprizajn demandojn, ekzemple: kio okazos se mi rifuzos ordenon de aŭtoritatuloj? Tion jam spertis Gandhi, Nelson Mandela, Rosa Clark, Martin Luther King. Kia povas esti la rezisto kontraŭ militoj kaj perforta politiko, kiun ni vidas tra la tuta mondo: en Usono, Ĉilio, Ĉinio, Israelio, sur la ekssovetia teritorio ktp? Ni dediĉu nian atenton por klare ekvidi la rezultojn. Kio estas la pacfortoj? Ni tuŝos la hodiaŭajn konfliktojn kaj krizojn. Kaj konatiĝos kun la nuntempaj deklaroj de WRI. Venu, pacaj batalantoj!

Kiel organizi lingvajn festivalojn

Moderigantoj:
Aleksandr Blinov — Ĉeboksari, Junulara Esperanto-Asocio de Ĉuvaŝa Respubliko (JEAĈR);
Mirina / Irina Gonĉarova — Moskvo, MEA MASI.

Lingvaj festivaloj en Rusio havas gloran historion. Antaŭ 19 jaroj ilin lanĉis en Ĉeboksari Aleksandr Blinov — la prezidanto de la Junulara Esperanto-Asocio de Ĉuvaŝa Respubliko. Precize post 10 jaroj Irina Gonĉarova, la kunordiganto de EK MASI, startigis la festivalon en Moskvo. La festivaloj pasas ankaŭ en aliaj urboj de Rusio. Ili ĉiuj havas similan stukturon kaj similajn celojn, tamen restas tre diversaj. La iniciantoj kaj gvidantoj de la du plej imponaj festivaloj en nia lando rakontos, kiel organizi la eventon kaj kiel efike promocii Esperanton dum ĝi. Venu kun viaj spertoj kaj demandoj! Eble, ĝuste vi lanĉos la novan Lingvan Festivalon — en via urbo!