Gufujo

Estas hejmece ujuta teejo — kien neniu eniras kun alkoholaĵoj. Ĝi malfermiĝas post la 22-a horo kaj ankaŭ havas sian apartan programon. Ĝi dume estas sekreto!

Aleksandr Blok kaj Luboĉka Mendeleeva
Lirika skizo

Anna Striganova, Moskvo

„Mi antaŭsentas vin“...
«Sed ŝi ĉeestas nur kiel fantomo. Perdis ŝi sian korpon kaj iĝis ŝi „eterne virineca“. Plene kovrita de rozoj ŝia malpeza vualo, kaj ŝiaj bluaj okuloj estas eterne dormantaj».

Somere Blok venis al sia eksterurba domo en Ŝaĥmatovo, kie li pasigis sian infanecon. Juna filozofianta poeto, urba loĝanto, li estis feliĉa mergiĝi en la mondon de simpla, pitoreska apudmoskva naturo, de montetoj, betuloj kaj someraj sonoraj pluvegoj.

Kiam li renkontis Ŝin, Ŝi estis vestita en simplan vilaĝan robon kaj kronon el kampaj floroj. Ŝi ĉiam scipovis por la ferioj liberigi sin de ajna memoro pri vivo. Fine de la somero ili rolis Hamleton kaj Ofelion en la hejma spektaklo. Tiel komenciĝis historio de stranga kaj tragika por la ambaŭ amo, kiu naskis ciklon de la plej romantikaj poemoj de Blok — la «Versoj pri la belega damo».

 

Poezia horo

Gvidanto: Mirina / Irina Gonĉarova,
Odincovo, MEA MASI.

Daŭro: 1 horo.
Nombro de partoprenantoj: 5 — 15.
Nombro de aŭskultantoj: ne limigita.
Loko: Gufujo.
Enhavo: bellegado de poezio en Esperanto.

Mi scias: nuntempe eĉ en siaj naciaj lingvoj oni ne multe legas poezion. Des pli — en Esperanto. Tamen — eble surprize troviĝos sciuloj, ŝatantoj aŭ eĉ poetoj? Aŭ tiuj, kiuj ĝuste en Esperanto poezion legadas — almenaŭ pro scivolemo aŭ amo al nia lingvo. Kaj certe ekzistas homoj inter ni, kiuj mem poezion ne legas, sed ne kontraŭas konatiĝi kun tiu speco de Esperanta kulturo, aŭ simple ĉeesti en kvieta meditiga atmosfero.

La dezirantojn deklami ni petas atenti donacojn de la eldonejo «Impeto», kiujn vi ricevos en la Akceptejo dum la registrado por SES. Vi povas elekti iun ajn poemon kaj prepari vian recitadon. Kompreneble, vi rajtas kunpreni kelkajn ŝatatajn poeziaĵojn el la hejmo kaj prezenti ilin. Estas permesate legi de vidata teksto, sed senstumble kaj plezure!

Kaj la deklamantojn, kaj la aŭskultantojn atendas agrabla lirika vespero. Ne maltrafu ĝin!