Koncertoj kaj teatraĵo

Koncertoj okazos, kompreneble, ĉiuvespere. La Nacia koncerto ĝuigos vin la 21-an de aŭgusto (ĵaŭde), kaj la 24-an de aŭgusto (dimanĉe) preparu viajn plej bonajn art-prezentojn por la Internacia koncerto! Pri aliaj artistoj ni atendu baldaŭajn infomojn.

Mikaelo Bronŝtejn
u. Tiĥvin, Tiĥvina esperanto-klubo

Mikaelo Bronŝtejn estas konata bardo, poeto kaj verkisto el Rusio. Li verkis kelkcent poemojn kaj kantojn en Esperanto. Krome li originale verkis kaj tradukis 23 librojn. Li estis aktiva membro (poste ankaŭ kungvidanto) de SEJM (Sovetia Esperantista Junulara Movado). Li estas ankaŭ laŭreato de prestiĝa literatura premio «Antoni Grabowski» (2003). Dum ĉi-jara SES li kantos por vi plurajn el siaj kantoj.

La foto de Mikaelo Bronŝtejn

En la sesdekaj jaroj de la pasinta jarcento en Sovetio ekĝermis tute nova kanta ĝenro — tiu de amatora barda kanto — kiel opozicia respondo al la kantaro, prezentata en oficialaj amaskomunikiloj. La barda movado sen oficiala ŝtata subteno, sed ankaŭ sen persekutado de la ŝtato, ne opinianta ĝin danĝera, envolvis dekmilojn da junaj adeptoj. Festivaloj de barda kanto, ekintaj ĉe Volga-rivero, kunvenigis ĉiujare ĝis 250 mil partoprenantojn. La tempoj ŝanĝiĝas, sed la aŭtora kanto vivas.

Elstara reprezentanto de tiu ĉi ĝenro Mikaelo Bronŝtejn prezentas la plej eminentajn rusajn bardojn, ilustrante la prezentadon per propraj kantotradukoj.

Barda festivalo

La antaulasta trajn’

Kanta recitalo de Mikaelo Bronŝtejn.

Por vi la plej bonaj kantoj, verkitaj dum la 52-jara esperantumado de la aŭtoro.

Mi estas, kiel vi,
mi mem elektis tion,
ho vi, Esperantuj’,
ŝatata vivdestin’!
Pro trafa koincid’
mi devas danki Dion:
vi estas kiel mi,
kaj mi adoras vin.

Georgo Handzlik
Pollando

Georgo Handzlik estas filologo pri la pola lingvo, Esperanto-instruisto, aŭtoro de ĉirkaŭ 100 kantoj en Esperanto, bardo, aŭtoro de aforismoj kaj dramoj en Esperanto kaj en la pola lingvo. Li gvidas du lokajn radiojn kaj lokan semajngazeton kaj reklamagentejon. Esperanton li lernis en liceo, trapasis ŝtatan maturekzamenon pri kaj en Esperanto, kion sukcesis nur du lernantoj en Pollando.

Georgo Handzlik gajnis premion ĉe Pola Radio pro radiodramo pri naskiĝo de Esperanto. Ministrejo pri Kulturo donis al li unujaran stipendion por skribi dramon en la pola lingvo. Li estas aŭtoro de kelkaj dramoj en la pola lingvo. Li esperantigis kaj lingve reĝisoris dramojn en kelkaj polaj teatroj. De pluraj jaroj Georgo estas ĵuriano de Oraj Maskoj — plej prestiĝa teatra premio en la pola Silezio.

Lia farso «Kompleta (preskaŭ) historio de UK-oj», farso pri kutimoj de esperantistoj, gajnis Honoran Mencion ĉe Belartaj Konkursoj. Post premiero en Brazilo ĝi estis jam prezentita en Pollando, Irlando, Slovakio, Ĉeĥio, Vjetnamio, Germanio. La farson preparis la teatro Verda Banano de Georgo Handzlik kaj Saŝa Pilipović.

La plej nova spektaklo de la teatro Verda Banano estis prezentata dum la UK en Rejkjaviko: la spektaklo «Ne lasu min sola — aŭ Societo de viktimoj de Shirley Valentine».

Teatro de unu aktoro. Teatraĵo «Ludoviko-Lazaro»

Laŭ mendo de la urbo Bjalistoko, Georgo Handzlik verkis en Esperanto unuaktoran teatraĵon pri la aŭtoro de Esperanto «Ludoviko-Lazaro», prezentita de li mem jam 29 foje en 15 landoj, verŝajne movada rekordo. Se niaj informoj ne jam malnoviĝis, dum nia SES-R Georgo prezentos la teatraĵon jam la 30-an fojon!

Koncerto de kantoj kun teksto

Georgo, nomata de esperantistoj «Bardo sen Barbo» prezentas unikan arton de siaj kantoj pri ni, esperantistoj. Li ne kantas pri amo kaj verda stelo, sed pri revoj de samideanoj pri kongresoj, rememoroj pri veraj amikoj el foraj landoj. Liaj kantoj kortuŝas, ridigas, pensigas, ĉar la samideanoj en la kantoj ne estas senmakulaj sed videblaj en kurba spegulo.

Batalo, en kiu anstataŭ per bastono la pacaj batalantoj batas sin reciproke per PIV, malnovaj kongresoj, verda, iom stranga pensmaniero, ĉion ĉi vi spertos nur se vi ne maltrafos lian kabaredan koncerton.

Foto de Georgo Handzlik

Mikaelo Povorin
Moskvo, Esperanto-klubo «Lev Tolstoj»

Oni jam delonge pruvis, ke ekzistas kaj aktive funkcias rusa skolo de Esperanto-poezio. Ĉu ekzistas rusa skolo de la kanta kulturo en Esperanto? Vi povos respondi tiun demandon mem post vizito al la koncerto de Mikaelo Povorin, esperanta bardo el Moskvo. Rusio ja ĉiam estis fama en Esperantujo pro abundo de kantoj, kiujn esperantistoj de nia lando amase kaj plezure kantas dum siaj renkontiĝoj. Mikaelo, esperantisto kun jam 32-jara sperto, estas unu el tiuj, kiuj ekde la 1980-aj jaroj helpas daŭrigi kaj subteni tiun gravan aktivadon. Li scias kaj kantas kun samideanoj en Esperanto-renkontiĝoj ne malpli ol 200 komunajn kantojn.

Tamen en siaj koncertoj Mikaelo plenumas nur kantojn, kiujn li mem verkis/komponis aŭ tradukis. En tiuj kantoj tre gravas fajnaj melodioj, al kiuj ĉiam strebas Mikaelo. Sed ne malgravas ankaŭ altkvalitaj tekstoj: al tio li rilatas tre severe. Vi trovos en tiuj kantoj kaj amsopiron de sinĝenema junulo, kaj ĝojon pro baldaŭa renkontiĝo kun foraj amikoj, kaj bonkoran pretecon savi etajn bestojn (kiuj foje tiom similas al esperantistoj), kaj spritan satiron pri stultaj homaj superstiĉoj kaj malutilaj kutimoj, kaj ŝercan parodion al rusaj popolkantoj, kaj eĉ erotikajn impresojn de turisto en Italio.

Ne maltrafu koncerton el dudeko de la plej bonaj kantoj de Mikaelo Povorin, kiujn li zorge selektis por via atento!

Natalja Dziga

Laŭreato de multnombraj internaciaj konkursoj, kunaŭtoro de la etna projekto «ShooDJa-ChooDJa», Natalia Dziga studis arton de folkkantado en la Ŝtata muzik-pedagogia instituto Ippolitov-Ivanov kaj dum folkloraj ekspedicioj, pli kaj pli profunde mergiĝante en la malmulte pristuditan kaj mistere allogan muzikan tavolon — kaj samtempe ekposedante ankaŭ la udmurtan lingvon. Iam nenion scianta pri la kulturo de udmurtoj, Natalia nun estas unu el la malmultaj specialistoj en tiu ĉi kampo.

Magiaj vokalmelodioj de udmurtoj kaj besermjanoj

Kantas: Natalja Dziga
Dancas kun fajroj: Ksenija Sujarkova
Moskvo

En Rusio loĝas multege da popoloj kun bunta kaj originala kulturo. Ni invitas vin konatiĝi kun la kanta tradicio de udmurdoj kaj besermjanoj. La unika artistino Natalja Dziga plenumos por ni la antikvegajn magiajn vokalmelodiojn de tiuj popoloj. Bazo de iliaj kantumadoj estas improvizoj kaj emocia impulso, ligita kun certa situacio: glacimoviĝoj sur rivero, nuptofestoj, adiaŭo de soldatoj por militservo, entombigoj, foje estas kantadoj sen speciala kialo, nur laŭ la humuro. La tekstoj de tiaj kantoj konsistas nur el interjekcioj, tial la sencon necesas serĉi en muziko, sentoj kaj emocioj de la plenumanto. Profundiĝi en la paganan mondsentemon de la antikvaj popoloj helpos al ni la sorĉaj dancoj kun fajro de Ksenija Sujarkova.

Al ĉiuj homoj — la benaĵojn de la Tero!

KIMo

(Danio)

Apenaŭ kredeblas: al ni venas la fama Kimo!

Kim J. Henriksen el Danio estas denaskulo, legenda famulo de la junulara Esperanto-movado kaj de esperanta rokmuziko en la 80-aj kaj 90-aj jaroj, ĉefa etoso-kreanto de multaj junularaj internaciaj renkontiĝoj.

Li estis unu el la fondintoj de la muzika grupo Esperanto Desperado en 1996, kiu unue nomiĝis Brokantaĵoj. Li estis kantisto kaj akordionisto en tiu grupo. En 1982 li partoprenas la grupon Amplifiki kun Martin Wiese, Aline Boulet, Isabelle Rome, Bertilo Wennergren kaj Micke Englund. Li verkis kaj kantis la plej faman kaj popularan kanton de esperanta rokmuziko: «Sola».

Bonvenon al Rusio, kara Kimo!

El la profundo de'l tempo...
Nacia Vespero

La teatra studio «Stary Gorod», vokala kaj ĥora studio «LIRIUS», ankaŭ Anton Somin, Arina Turkatenko, Valeriy Cĥovrebov, Maria Konoŝenko kaj Anna Popova prezentas la muzikan vojaĝon «El la profundo de l’ tempo...»

Vin atendas gajaj rondoiroj, kantoj kaj dancoj de diversaj stiloj kaj ĝenroj. Ni kore invitas vin al nia koncerto!