Majstroklasoj

Metiejoj

Manfarado de slavaj protektpovaj pupoj

La ĉifonpupo ne naskiĝas mem: ĝi viviĝas helpe de imago kaj deziro de homo. Estante la parto de la kulturo de la tuta homaro, la pupo inkludas originalecon kaj karakterizajn trajtojn de la ĝin kreinta popolo.

Al la slavaj protektpovaj pupoj oni ekde antikveco atribuas diversajn sorĉajn ecojn: ili povas protekti homon kontraŭ malica volo, akcepti al si malsanojn kaj plagoj, helpi pri bona rikolto. Multaj pupoj-talismanoj estis zorge konservataj en familio, transdonataj de unu generacio al la alia kune kun la tradiciaj artifikoj de ilia farado.

Kaj kiam venadis la tempo, avino prenis el la sakrala kofro sorĉajn pupetojn, diverskolorajn ŝtofpecetojn, fabenbobenojn, kaj komencis instrui la nepinon pri la antikva arto de pupa manfarado...

Ni kun vi faros pupon-sonorileton kaj pupon por ĝojo kaj bonaj stafetaĵoj. Ĉiujn materialojn ni disponigos. Preparo de unu pupo okupas ne pli ol 40 minutojn. En la klaso laboros 8 — 10 homoj.

Gvidanto: Irina Konopljanova (Sindona).
Sindona

 


Modlado de strigoj el polimera argilo

Ni modlos amuzajn fabelajn strigetojn. Kio estas tio?

Speco: strigo. Subspecio: strigo fabela. Koloro: diversa, ĉiuj koloroj de la ĉielarko, kaj iom pli. Loĝtereno: fabeloj, fabloj, legendoj, rakontoj. Ĉefa okupo: ĝojigi, donaci bonan humoron, ornami korpon aŭ spacon.

Fabela strigo estas birdo saĝa kaj ŝatanta diligentecon. Ĉiu havas sian propran specialan historion, plenan je aventuroj kaj neatenditaj malkovroj. Tiun ĉi historion la strigeto ĝoje desdividos kun sia kreinto, se tiu aplikos necesan laboremon...

Do, prenu iom da polimera argilo, aldonu minimumon da kreemo kaj iom da magio... Kaj jen la sagaca birdo jam rigardas nin, preta malkaŝi iun sekreton. Aŭ eble dume atendi, pendi surkole aŭ balanciĝi breloke, studante la mastron-kreinton?

La majstro-klaso akceptas ĉirkaŭ dek personojn. Materialojn kaj necesajn ilojn ni disponigos. Bedaŭrinde, la rezervo de la disdonataj kreemo kaj magio estas limigita, sed da tiuj ĉe ĉiu majstro-strigfaranto malkovriĝas sufiĉ-kvante — kaj tio estas vaste konata fakto.

Gvidanto: Miri (Jekaterina Lozina).

Desegnado de homoj

Ĉiu scias kiel desegni homojn per du punktoj kaj krampo. Sed ĉu vi iam revis ne nur desegni iun abstraktan homon, sed atingi similecon inter desegnaĵo kaj desegnata homo? Aŭ eble vi ne scias por kio uzi krajonon? Tiam majstroklaso «Desegnado de homoj» estas por vi!

Dum majstroklaso vi ekscios sekretojn kiujn uzas pentristoj por desegni homojn. Lernante ilin kaj trejnante plu vi sukcesos rapide kaj bele desegni homojn, ĉu belan nekonatulinon aŭ amikon aŭ familian membron, iun ajn! Ne plu vi bezonos fotilon por havi memorojn pri iu homo!

Venu al la majstroklaso kaj malfermu vian talenton desegni!

Gvidanto: Lena Ĥusanova,
Jekaterinburgo, E-klubo «Arĝenta Flamo».
Lena Ĥusanova

 

Bulkvastoj

Gvidanto: Miri (Jekaterina Lozina) — MEA MASI.

Katja

Oni diras, ke bulkvastojn komencis kroĉi al siaj beretoj maristoj — por ke moligi frapojn je malaltaj plafonoj. Poste oni ekuzis ilin por ornami diversajn kapvestojn, skarpojn kaj aliaĵojn. Kaj nun ni iros plu kaj kreos amuzajn kolorajn lanugulojn. La bulkvastojn ni ankaŭ faros. Kaj poste... Breloko, ludilo por pupteatro — kiu por kio havas fantazion. Se vi ege volas, eblas plibeli vian propran ĉapon aŭ alian veston.

Materialoj: ekzistas. Mankas laboremaj kaj kreemaj manoj kaj homoj, kiuj tiajn ĉi manojn havas.

Do, bezonatas dek homoj kun leboremaj manoj kaj bona humoro!

Dancokursoj

Historiaj dancoj

Gvidanto: Marina Stepaĉova
Tjumeno, EK «Revo».

Ni invitas vin al semajna (ĉiutaga) kurseto de antikvaj eŭropaj dancoj. Dum la kurso ni ellernos kelkajn dancojn el XIV, XV kaj XIX jarcentoj, konatiĝos kun danca etiketo, preparos kaj fine prezentos unu dancon dum la Nacia vespero. Ni gustumos etoson de baloj, sentos nin verajn Damojn kaj Kavalirojn.

Historiaj dancoj taŭgas absolute por ĉiuj, sendepende de aĝo kaj danca sperto. Kvanto de la partoprenontoj estas ne limigita! Havi paron ne necesas!

Atenton por eblaj partoprenontoj! Por dancoj necesas kunpreni taŭgajn ŝuojn: kun kovritaj kalkanoj kaj sen kalkanumoj. La virinoj prefere vestu mezlongan jupon.


Hebreaj dancoj

Gvidanto: Jelena Alopina
u. Kovrov.

Kiam eksonas flamiga hebrea muziko, la kruroj ekdancas mem — kaj restas nur sekvi movojn de nia senlaca gvidantino. Bonega humoro estas garantiita por ĉiuj! La aldona akiraĵo — scipovo danci kelkajn popolajn hebreajn dancojn. Invitataj estas ĉiuj — sen iuj ajn limigoj!


Rusaj popolaj ludoj kaj dancoj

Gvidanto: Jelena Alopina
u. Kovrov.

Aj-da beluloj-bravuloj kaj belulinoj-lertulinoj, majstroj kaj majstrinoj! Eliru al la festo de naturo-patrino, fonto de fortoj niaj! Ĉu por danci sunan rondiron, ĉu por ludi rusajn popolajn ludojn...