Vi estas invitataj kontribui

Novula programo

Gvidanto: Darja Zelenina, Ĉelabinsko

Daŭro: ĉiutage po 1 horo.

Ĉu vi estas la novulo? Ni certiĝu: novuloj estas homoj novaj al la esperantista movado, kiuj esperantistiĝis antaŭ malpli ol jaro, ne ĉeestis aliajn esperantistajn aranĝojn kaj ŝatus scii pli pri e-kulturo. Se vi rekonis vin — venu al la Novula Programo!

Ĉu por esti esperantisto necesas nur paroli la internacian lingvon? Jes kaj ne. La Novula programo helpos al ĉiuj komencantoj eksenti sin hejme en Esperantujo: konatiĝi kun la historio de E-movado, kun esperantista muziko, literaturo, kongresa kulturo, esperantlingva interreto kaj multaj aliaj esperantaĵoj kaj interalie ankaû praktiki la lingvon kaj konatiĝi kun aliaj.

(Ĉi-foto estas foto de partoprenantoj de la novula programo, kiu pasis dum Internacia Junulara Semajno en Hungario en la jaro 2013)

Kiu parolas? — elefanto!
Sketĉo

Laŭ la fabelo de Kornej Ĉukovskij
en la traduko de Roman Grinŝpan.

Organizanto: Iranta / Irina Gorodeckaja, u. Novoĉerkassk, Esperanto-klubo «Novoĉ-EK!».

Verŝajne, malfacilas trovi en Rusio plenkreskulon, kiu ne konis infanaĝe la amuzan poemon «Telefono» far rimarkinda rusa porinfana verkisto Kornej Ĉukovskij. Ĉu vi volas rememori (aŭ konatiĝi kun) tiu poemeto? Ĉu ni revenu en infanaĝon? Ni enscenigu «Telefonon» en Esperanto! Teatraĵeta sukceso dependos nur de vi. Jes, ĝuste de vi!

Do, urĝe bezonatas:

 • Telefonposedanto — 1
 • Elefanto — 1 (pli bone estus ankoraŭ 1 senvorta rolo — elefantido)
 • Krokodilo — 1 (pli bone estus ankoraŭ 2 senvortaj roloj — edzino kaj filo de Krokodilo)
 • Simioj — minimume 2
 • Leporetoj — minimume 2
 • Urso — 1
 • Ardeoj — minimume 2
 • Gazeloj — 2
 • Kanguruo — 1
 • Rinocero — 1
 • Hipopotamo — 1 (senvorta rolo)

Ĉu vi neniam aktoris aŭ opinias, ke via aĝo/sperto ne permesas al vi partopreni tiun seriozan/neseriozan aferon? Ĉio tio ne gravas! La roloj estas kurtaj, eĉ komencanto sukcesos! Des pli, ke la roloj ne parkerendos — ĉiu aktoro havos papereton kun siaj vortoj. Nu, ĉu vi konsentas?

Rapidu! Kvanto de roloj estas limigita!

Teatraĵeto «Telefono» kun via partopreno estos montrata dum la Internacia vespero! Venu! Vin atendas momento de gloro! :-)

 

Internacia vespero

24.8.2014

Dum internacia vespero amuzas la partoprenantoj la partoprenantojn. Dum ĉi tiu vespero vi havas eblon kaj unikan, neripeteblan ŝancon :-) prezenti al aliaj vian talenton, viajn kapablojn, vian artemon. Elektu kanton, dancon, deklamadon aŭ ion alian, kaj prezentiĝu kun via programero — por ke la vespero estu vere amuza kaj internacia. Anticipe kontaktu la gvidantojn pri la detaloj.

Sukcesojn!

 

Poŝtkruciĝo
Prezentado kaj praktikado

Gvidas: Klera / Julia Samsonova,
Rjazan’ — Moskvo, MEA MASI.

Kiam la mondo ankoraŭ ne ekhavis la Reton, la ĉefa ilo de esperantistoj por distance komunikiĝi internacie estis leteroj kaj bildkartoj, dissendataj per poŝto. Omaĝe al la glora pasinteco kaj al du internaciaj lingvoj — la lingvo de bildoj kaj Esperanto — la Moskva Esperanto-Asocio «MASI» organizis pasintjare, omaĝe al la Tutmonda tago de poŝto, la unuan akcion «Esperanto-poŝtkruciĝo». Temas pri interŝanĝo de poŝtkartoj inter esperantistoj el diversaj landoj kaj regionoj.

La ideo kaj ĝia sukcesa realigo apartenas al Klera — kiu volonte rakontos al vi, kiel tio funkcias. Ni esperas, ke ne nur multaj el vi aliĝos al la poŝtkruciĝo, sed ke troviĝos eĉ kunlaborantoj por plu evoluigi tiun belan projekton.

Por subteno de la iniciato jam nun alportu iun neuzitan belan poŝtkarton el via lando aŭ regiono! Kaj tiam ni sukcesos okazigi novan poŝtkruciĝon, startontan en SES-Rusio!

 

Scenigado de fotobildoj pri la temo «La vivo de SES!»

Gvidantoj: Mirina / Irina Gonĉarova, Klera / Julija Samsonova,
Moskvo, MEA «MASI».

Por ajna kvanto da dezirantoj
Daŭro:1 horo.

Se vi ŝatas foti, vi portos al la hejmoj amason da fotoj pri SES. Sed ĉu multaj el ili taŭgos por alloge kaj, eble, amuze raporti al la nevizitintoj pri nia vivo dum tiuj mirindaj tagoj? Ni invitas vin kune pripensi kaj prezenti malmovajn scenetojn el la SES-vivo. Poste ni faros el ili nian fotoraporton kaj metos en ĉiuj interret-resursoj de SES kun niaj komentoj. Venu fantazii, scenigi, teatrumi, amuziĝi, foti kaj fotiĝi!

Kiel ekzemplo — unu el la vizioj de la foto-scenigado dum la ĉijara MASI-aranĝo «Apero» pri la temo: „Legu la librojn de la eldonejo «Impeto»!“

 

Studio de bellegado

Gvidas: Mirina / Irina Gonĉarova,
Moskvo, MEA MASI.

Kvanto de partoprenantoj: ne limigita.
Daŭro: 3-foje po 1 horo.
Por ĉuj lingvaj niveloj.

Homoj, ĉu vi ofte voĉlegas en Esperanto? Ĉu vi ĝenerale havas tian interesan sperton? Eble, vi eĉ ne supozas, kian ĝuon eblas ricevi pro sonigado de bonkvalita prozo aŭ poezio en Esperanto. Venu gustumi! Probable, vi ne tuj kaptos la plezuron. Sed ju pli ofte vi relegos, ju pli vi kutimiĝos al la teksto, des pli vi alproprigos ĝin, des pli malfermiĝos renkonten al la verko via animo — kaj vi eklegos tiom sentoplene, ke la aliaj volonte aŭskultos vin — kaj ekŝatos la de vi prezentitajn tekstojn. Ni voĉlegos la tradukojn el la rusaj klasikuloj: Puŝkin («La Ora Koko» kaj «Neĝblovado»), Lermontov («Mciri»), Marŝak («La reĝa buterpano»), Jerŝov (Ĉevaleto-Ĝibuleto), Koval («Tabla Laktolo») kaj aliaj.

 

Afiŝkonkurso

Atenton, ĉiuj programkontribuantoj!

Ni anoncas konkurson pri la plej bona papera AFIŜO de la propra programero! Aranĝu ĝin laŭ via plaĉo, elprintu sur la paperon A4 kaj alportu al nia SES! Vi (kaj espereble ĉiuj aliaj) ĝuos vidi vian reklaman invit-anoncon dum la tuta SES, kaj poste ni organizos balotadon inter la SESanoj pri la plej efika, alloga kaj ĝustateksta afiŝo!

Dankon pro viaj aktivadoj!